4 września 2019

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Łodzi, zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” za lata 2019-2020, tj. za okres...