KOMUNIKAT ZARZĄDU Z 13 CZERWCA 2019 ROKU WS. PROJEKTÓW UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” informuje, iż wpłynęły od Członków SM „Śródmieście” projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27.06.2019 r. Zainteresowani...