Zaproszenie do złożenia oferty konkursowej na wodomierze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Łodzi zaprasza do złożenia oferty konkursowej na sprzedaż ratalną (różne warianty) wodomierzy mieszkaniowych (lub ich najem) wraz z wymianą oraz montażem...

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Łodzi, zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” za lata 2019-2020, tj. za okres...

  • 1
  • 2