WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Łodzi, zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” za lata 2019-2020, tj. za okres...

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W RAMACH PRZETARGU NA PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W ZASOBACH SM „ŚRÓDMIEŚCIE”

Poniżej zamieszczamy informację o złożonych ofertach w ramach przetargu na przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w zasobach SM „Śródmieście” w Łodzi. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH