Zadłużenie poszczególnych budynków w Zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” na dzień 31.08.2018 r.

Poniżej zamieszczamy zadłużenie poszczególnych budynków w Zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” na dzień 31.08.2018 r. Piłsudskiego 7 Piotrkowska 103/105 Piotrkowska 175a/177 Piotrkowska 182 Piotrkowska...