KOMUNIKAT ZARZĄDU Z 13 CZERWCA 2019 ROKU WS. PROJEKTÓW UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” informuje, iż wpłynęły od Członków SM „Śródmieście” projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27.06.2019 r. Zainteresowani...

Komunikat Zarządu w sprawie spotkania z Mieszkańcami nieruchomości Piotrkowska 103/105, Piotrkowska 175a/177, Piotrkowska 183/187, Wólczańska 126, Wólczańska 155

Poniżej zamieszczamy komunikat Zarządu w sprawie spotkania z Mieszkańcami nieruchomości Piotrkowska 103/105, Piotrkowska 175a/177, Piotrkowska 183/187, Wólczańska 126, Wólczańska 155 KOMUNIKAT ZARZĄDU