Terminy spotkań z mieszkańcami w sprawie planów remontowych i sprawozdania z bieżącej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚRÓDMIEŚCIE”

Zapraszamy Państwa na zebrania mieszkańców Spółdzielni z Zarządem i przedstawicielami Rady Nadzorczej. Tematem spotkań będą plany remontowe na poszczególne nieruchomości i sprawozdanie z bieżącej działalności Spółdzielni....