WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Łodzi, zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” za lata 2019-2020, tj. za okres...

KOMUNIKAT ZARZĄDU Z 13 CZERWCA 2019 ROKU WS. PROJEKTÓW UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” informuje, iż wpłynęły od Członków SM „Śródmieście” projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27.06.2019 r. Zainteresowani...