Komunikat

Szanowni Państwo W związku z planowanym wyłączeniem dostaw ciepła w dniu 28 01 ( wtorek) Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Śródmieście” będzie pracować w godzinach 8.00-14.00. Kasa...

Ogłoszenie

Szanowni Państwo W związku z licznymi prośbami o przedłużenie terminu przyjmowania stanu wodomierzy, informujemy iż termin składania odczytów zostaje wydłużony do końca bieżącego miesiąca...

Informacja w sprawie VASCO PROJECT Sp. z o.o.

Informujemy, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie, sygn.. akt LDXX NS KRS 363/19/460...