PRZETARG: PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH DLA SPÓŁDZIELNI

Zamawiający :   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Łodzi, 90-302 Łódź ul. Wigury 15, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania okresowego badania przeglądu instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej u odbiorcy indywidualnego oraz okresowego badania stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w zasobach Spółdzielni wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wykonania okresowego badania przeglądu instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej u odbiorcy indywidualnego oraz okresowego badania stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w budynkach położonych w:

 

 1. Łódź ul. Piotrkowska 103/ 105
 • Przegląd instalacji gazowej38 lokali mieszkalnych
 • Przegląd stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 38 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale użytkowe

 

 1. Łódź ul. Piotrkowska 175a/177
 • Przegląd instalacji gazowej – 80 lokali mieszkalnych
 • Przegląd stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 80 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale użytkowe

 

 1. Łódź ul. Piotrkowska 182
 • Przegląd stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 578 lokali mieszkalnych oraz 8 lokali użytkowych

    

 1. Łódź ul. Piotrkowska 183/187
 • Przegląd instalacji gazowej 60 lokali mieszkalnych
 • Przegląd stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 60 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale użytkowe
 1. Łódź ul. Piotrkowska 204/210
 • Przegląd instalacji gazowej 406 lokali mieszkalnych
 • Przegląd stanu technicznego przewodów wentylacyjnych 406 lokali mieszkalnych oraz 6 lokali użytkowych

    

 1. Łódź ul. Piotrkowska 235/241
 • Przegląd instalacji gazowej 150 lokali mieszkalnych
 • Przegląd stanu technicznego przewodów wentylacyjnych 150 lokali mieszkalnych

 

 1. Łódź al. Piłsudskiego 7
 • Przegląd stanu technicznego przewodów wentylacyjnych 256 lokali mieszkalnych oraz 7 lokali użytkowych

 

 1. Łódź ul. Sienkiewicza 101/109
 • Przegląd instalacji gazowej 199 lokali mieszkalnych
 • Przegląd stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 199 lokali mieszkalnych oraz 7 lokali użytkowych

 

 1. Łódź ul. Wigury 15
 • Przegląd instalacji gazowej 144 lokale mieszkalne
 • Przegląd stanu technicznego przewodów wentylacyjnych 144 lokale mieszkalne

 

 1. Łódź ul. Wólczańska 126
 • Przegląd instalacji gazowej 16 lokali mieszkalnych
 • Przegląd stanu technicznego przewodów wentylacyjnych 16 lokali mieszkalnych

     

 1. Łódź ul. Wólczańska 155
 • Przegląd instalacji gazowe 22 lokale mieszkalne
 • Przegląd stanu technicznego przewodów wentylacyjnych 22 lokale mieszkalne

 

 

Termin realizacji zamówienia

 

Okres świadczenia usługi: 01.03.2019 r. – 31.12.2019 r.

 

Termin i miejsce składania oraz nadsyłania ofert.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Sp-ni przy ul. Wigury 15 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem administracja@srodmiescie.lodz.pl w terminie do dnia 25.02.2019 r. W załączniku nr 1 znajduje się wzór oferty wykonania zamówienia. W załączniku nr 2 wzór umowy.

 

Formularz ofertowy [PDF] – zalacznik nr 1

Umowa – wzór [PDF] –  załącznik nr 2